Stockholm

Noorwegen

Kijk ook eens op onze andere online reisgidsen over Scandinavië.

 

×

Waarschuwing

Laden XML bestand mislukt

Geschiedenis Zweden

Geschiedenis ZwedenZweden heeft een bewogen en rijke geschiedenis. Voordat Zweden het vredige en neutrale land werd zoals wij het nu kennen, stond het eerst bekend om z'n roofzuchtige Vikingen.

 

 

Vikingtijdperk

Het Vikingtijdperk betreft de periode van 800 tot 1050 na Christus. Bewoners van het gebied dat nu Zweden, Denemarken en Noorwegen vormt, trokken toen per schip naar andere streken, vooral in het westen van Europa. Maar hun tochten strekten zich ook uit tot IJsland, Groenland, Amerika en het Middellandse zee gebied. Veel van deze mensen waren op zoek naar een nieuwe plaats om zich te vestigen. Het bekendste voorbeeld is de streek Normandië in Frankrijk, genoemd naar de Noormannen (een synoniem voor Vikingen) die zich er vestigden. De Vikingen zijn echter vooral bekend geworden door piraterij en plunderingen. Zij vielen dorpen en kloosters aan om deze dan te beroven van hun rijkdommen en voedsel. De bevolking werd afgeslacht of weggevoerd in slavernij. De Vikingtijdperk was enerzijds een echte bloeiperiode voor de Scandinavische landen, maar anderzijds ook een periode vol strijd en oorlog.

14e eeuw

In de 14e eeuw richtten Denemarken, Noorwegen en Zweden samen de Unie van Kalmar op en luisterden de drie landen naar één koning. Na velen jaren stapte Zweden in 1523 uit de Unie en werd het land een monarchie. Gustaaf Wasa werd gekroond tot de eerste koning van Zweden, Koning Gustav I, en onder zijn bewind en dat van zijn zoon, Gustav II, bloeide het land op en werd het een militaire grootmacht. Het Zweedse leger verjoeg de Denen in het zuiden en breidde het grondgebied uit naar delen van Finland, Polen. Rusland en Duitsland.

Kasteel17e eeuw

Maar helaas kwam aan deze bloeiperiode een einde. Zweden werd verslagen door de Russische tsaar Peter de Grote en moest bij de Vrede van Stockholm en Nystad alle veroverde gebieden opgeven, op Finland na. Toen de Zweden het enkele decenia’s later opnieuw proberen te winnen tegen de Russen, verloren ze weer waardoor ze hun Finse grondgebied moesten afstaan aan Rusland. Het Zweedse volk accepteerde dit verlies niet en zette hun koning af. De Zweden kregen Frans bloed in hun monarchie doordat de gekozen opvolger, Karl XIII, geen kinderen kreeg. De Rijksdag, het Zweedse parlement, loste dit probleem op door Jean Baptiste Bernadotte, een Franse maarschalk onder Napoleon, te verkiezen tot erfgenaam van de troon. Deze maarschalk besteeg in 1818 de troon als Karl XIV en hierdoor hebben de Zweden, tot op de dag van vandaag, een koningshuis van Franse afkomst.

 

 

19e eeuw tot en met vandaag de dag

Tot aan de twintigste eeuw was het land arm en hadden burgers veel kritiek op de politiek, met name over de belastingoffers die de bevolking moest brengen. Toch brak er een rustige periode aan en liberale stromingen grepen de kans om zich te ontwikkelen. Na 1814 is Zweden niet meer in oorlog geweest en de politiek gaf vorm aan een consistent beleid waarin strikte neutraliteit het kenmerk werd van de Zweedse buitenlandse politiek. Wel bood Zweden hulp aan aan het Rode Kruis door in de hongerperiode in de winter van 1944-45 brood te leveren aan Nederland. In 1918 kreeg Zweden het algemeen kiesrecht en twee jaar daarna kreeg het land voor het eerst een sociaaldemocratische regering. Deze sociaaldemocraten waren voor meer dan 50 jaar volledig aan de macht en maakten van Zweden een modelverzorgingsstaat. Omdat Zweden geen wederopbouw nodig had na de oorlogen kon de verzorgingsstaat zich steeds verder ontwikkelen. Ondanks de neutraliteit werd het land wel lid van de VN en de Europese Vrijhandels Organisatie. In 1995 trad Zweden ook toe tot de EU, maar in een referendum in 2003 stemde meer dan de helft van de Zweden tegen de invoering van de euro, waardoor het land tot op heden zijn eigen munteenheid behouden heeft.

Campings Zweden

Reisgids Zweden

Reisgids Zweden